Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja / Opis profili

Opis profili

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klasa 1A  medialna z edukacją filmową

Klasa 1B  artystyczna z edukacją plastyczną 

Klasa 1C  biologiczno-chemiczna z edukacją prozdrowotną i warsztatami laboratoryjnymi z biologii i chemii

Klasa 1D  humanistyczna z edukacją prawną i europejską

Artykuły

Klasa 1A medialna z edukacją filmową

Klasa 1A  medialna z edukacją filmową

Dla kogo klasa humanistyczno-medialna ?

Jeśli interesujesz się teatrem - scena cię kocha, lubisz oglądać przedstawienia, a później o nich rozmawiać – ta klasa jest dla Ciebie. Jeśli zajmuje cię film, oglądasz ich dużo, sam próbujesz stanąć za kamerą – ta klasa jest dla Ciebie. A może myślisz o zostaniu dziennikarzem, robieniu wywiadów, pisaniu reportaży – ta klasa jest dla Ciebie. Pasjonują Cię języki, zarówno ten ojczysty, jak i angielski – ta klasa jest dla Ciebie. Chcesz zgłębiać tajniki historii - przyjdź do nas !

Co w programie?

W klasie I – od pomysłu po realizację, czyli wystawienie autorskiego spektaklu teatralnego.

W klasie II i III – kamera w dłoń, czyli robimy swój pierwszy film; uczymy się dziennikarstwa, a na deser 120 lat historii światowego kina.

Co roku uczniowie tej klasy organizują Dzień Medialny, podczas którego prezentują efekty swojej pracy: spektakle teatralne i filmy.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

-Język angielski,

-Historia

Przedmioty uzupełniające:

-   Świat teatru i dramatu (elementy wprowadzające rozszerzenie języka polskiego),

-   Warsztaty teatralne już w klasie 1,

-   Warsztaty dziennikarskie,

-   Fotografia i film,

-   Multimedia i grafika komputerowa. 

A w praktyce…

Klasa humanistyczno-medialna uczestniczy w szeregu dodatkowych zajęć i projektów. Wszystko po to, by pomóc w rozwijaniu Waszych talentów artystycznych.

-  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – comiesięczne wyjścia do kina na mądre, ambitne   

   i poruszające filmy.

-  Realizacja videoart’ów podczas warsztatów filmowych towarzyszących Festiwalowi Form  

   Audiowizualnych INTERMEDIALE.

-  Wyjazd na warsztaty filmowe.

-  Prowadzenie gazetki szkolnej „V wymiar”.

-  Uczestniczenie w olimpiadzie medialnej i innych konkursach o charakterze artystycznym 

   i przedmiotowym.

Te umiejętności zdobędziesz:

  • pisanie oraz realizowanie scenariuszy teatralnych i filmowych,
  • pisanie artykułów prasowych, analiz, wywiadów i recenzji,
  • analiza filmu pod względem technicznym i artystycznym,
  • zdobycie wiedzy na temat historii filmu, komunikacji, dóbr kultury oraz  sztuki w zakresie rozszerzonym,
  • umiejętność obsługi kamery cyfrowej i programów do obróbki filmu

A po szkole?   

    Rozszerzone zajęcia z języka angielskiego oraz historii umożliwią Ci kontynuację nauki na kierunkach humanistycznych oraz kulturoznawczych. Wielu naszych absolwentów postanowiło swoją przyszłość związać z uczelniami typowo artystycznymi: teatralnymi i filmowymi. Więc i Ty możesz w przyszłości zostać słynnym aktorem, reżyserem bądź dziennikarzem. Klasa medialna to dobry początek.

Klasa 1B artystyczna z edukacją plastyczną

Klasa 1B  artystyczna z edukacją plastyczną

Dla kogo klasa artystyczna ?

Profil powstał dla uczniów interesujących się sztuką, których cechuje pasja twórczego działania, chęć poznania nowych zjawisk z różnych dziedzin sztuki i kultury. Realizacja programu dostarcza uczniom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Stwarza okazję do ekspozycji własnych przeżyć, sądów, subiektywnej interpretacji świata, zjawisk, ludzi. Program klasy zapewnia przygotowanie nie tylko na studia artystyczne, ale też na architekturę, wzornictwo, projektowanie mody, reklamę, kierunki humanistyczne i kulturoznawcze. Człowiek interesujący się sztuką i kulturą to człowiek uniwersalny, który swoje artystyczne doświadczenia potrafi wykorzystać w różnych dziedzinach życia. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych w pracowni plastycznej, poznając od podstaw różne dyscypliny artystyczne. Natomiast zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej, ale też w galerii sztuki czy innych instytucjach kulturotwórczych, znajdujących się poza szkołą. W VLO mieści się galeria, w której na bieżąco prezentowane są wystawy. Organizowane są plenery plastyczne w atrakcyjnych miejscowościach. Uczniowie korzystają z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej, wydawnictw albumowych, prezentacji multimedialnych, uczestniczą w wystawach i imprezach organizowanych przez instytucje kulturotwórcze. Działają na rzecz środowiska, miasta, regionu, kraju. Zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią organizowane są warsztaty twórcze, spotkania z artystami oraz ciekawymi ludźmi kultury. Przy Galerii Sztuki w Legnicy działa wolontariat artystyczny, w którym aktywnie uczestniczą uczniowie VLO.  W tym roku minie 20 lat od powstania pierwszej klasy profilowanej artystycznie w VLO. Wielu absolwentów tych klas to dzisiaj uznani artyści, ludzie kultury, ale też przedstawiciele innych dyscyplin zawodowych, których łączy tradycja edukacji artystycznej. Klasa realizuje treści z języka angielskiego i francuskiego lub niemieckiego, umożliwiające nie tylko bardzo dobre opanowanie języka, ale i zagadnień kulturoznawczych. Współpracujemy z wieloma instytucjami, takimi jak : Galeria Sztuki w Legnicy, Legnickie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Legnicka Biblioteka Publiczna, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Centrum Egzaminacyjne General Certificate of Secondary Education w Wielkiej Brytanii.

 

Oferujemy :

- warsztaty artystyczne,

- projektowanie graficzne i liternictwo,

- zajęcia z teorii i historii sztuki,

- plenery plastyczne oraz warsztaty twórcze,

- wycieczki do muzeów i galerii w kraju i zagranicą,

- spotkania z artystami i ciekawymi ludźmi kultury,

- współpracę z instytucjami kulturotwórczymi w kraju i za granicą,

-  język angielski,

- drugi język : francuski lub niemiecki, 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

-j.polski

-historia 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

projektowanie graficzne i liternictwo, teoria sztuki i kultury

Klasa 1C biologiczno-chemiczna z edukacją prozdrowotną i warsztatami laboratoryjnymi z biologii i chemii

Klasa 1C  biologiczno-chemiczna z edukacją prozdrowotną i warsztatami laboratoryjnymi z biologii i chemii

Zapraszamy pasjonatów nauk przyrodniczych, osób ciekawych funkcjonowania świata, entuzjastów eksperymentów!

Co w programie?

Program nauczania tego profilu powstał z myślą o osobach, które wyróżniają się szczególnym upodobaniem do nauk przyrodniczych. W cyklu kształcenia zostają rozszerzone takie przedmioty, które pozwalają podjąć  studia na kierunkach medycznych, biologiczno-chemicznych i przyrodniczych, np.: weterynaria, biotechnologia, biologia, chemia, psychologia, ochrona środowiska, antropologia, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, dietetyka, technologia żywienia, inżynieria biomedyczna, fizjoterapia, farmacja, architektura krajobrazu.

1 rok

-nie ucz się "na pamięć" – obserwuj, zapamiętuj i SAMODZIELNIE wykonuj doświadczenia i obserwacje na dodatkowych WARSZTATACH biologiczno-chemicznych.

2 rok

- poszerzaj umiejętności praktyczne w trakcie wyjazdów terenowych

-rozpocznij przygodę z BIOFIZYKĄ

3 rok

-wczuj się w rolę studenta-wyjeżdżaj na uczelnie wyższe i korzystaj z praktycznych warsztatów organizowanych dla naszych licealistów!

Uczymy się nie tylko w szkole!

Oprócz typowego nauczania biologii, uczniowie mają okazję uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego-Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Wydział Antropologii, Politechniki Wrocławskiej-Wydział Chemii oraz Uniwersytetu Medycznego-prosektorium Collegium Anatomicum.

Organizowane są również:

- warsztaty ekologiczne w Karpaczu-współpraca z Leśnym Bankiem Genów w Kostrzycy,

-warsztaty botaniczne w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu lub prowadzone przez pracowników Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,

- zajęcia laboratoryjne-w Centrum Edukacji Ekologicznej Krajoznawstwa „Salamandra”,

- zajęcia warsztatowe i laboratoryjne w Sanepidzie-dotyczące żywienia człowieka.

Prowadzimy również współpracę z wieloma instytucjami na terenie Legnicy oraz województwa dolnośląskiego (m.in. Legnicką Biblioteką Publiczną, Muzeum Miedzi, Sanepidem) w celu podniesienia atrakcyjności zajęć, ale również skuteczniejszego przygotowania ucznia do egzaminu zewnętrznego. Dodatkowo istnieje możliwość działania uczniów w wolontariacie, TPD, PCK i kołach zainteresowań.

Praktyka czyni mistrza!

- WARSZTATY BIOLOGICZNE I CHEMICZNE JUŻ OD KLASY PIERWSZEJ!

- BIOFIZYKA przedmiot uzupełniający od klasy drugiej, gdzie połączysz wiedzę różnych nauk z fizyką. Polecany szczególnie przyszłym chirurgom, mikrochirurgom, neurologom oraz na kierunkach politechnicznych.

W ramach nauczania chemii prowadzone są zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, podczas których uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności chemiczne. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską, która organizuje dla naszych uczniów wykłady oraz zajęcia w laboratorium. Młodzi chemicy mogą sami sprawdzić, w jaki sposób zachodzą różne reakcje. Doświadczenia, które  przeprowadzają samodzielnie, ale pod opieką laborantów, pozwalają przygotować się do matury rozszerzonej z chemii. Zajęcia te odbywają się głównie we Wrocławiu i oprócz pracy w laboratorium, dają uczniom możliwość zapoznania się z uczelnią.  Zajęcia te są miłą odskocznią od codziennych zajęć lekcyjnych, na których zdobywa się teoretyczną wiedzę z chemii.

Rozszerzone przedmioty  to:

- biologia

- chemia

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

CZEKAMY NA CIEBIE!

 

 

 

 

Klasa 1D humanistyczna z edukacją prawną i europejską

Klasa 1D  humanistyczna z edukacją prawną i europejską

Dla kogo klasa humanistyczno-europejska?

Program  klasy  został  przygotowany z  myślą  o  tych uczniach,  którzy  chcą  poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych – historii, historii państwa  i  prawa, wiedzy  o  Polsce  i  świecie  współczesnym,  europeistyki i geografii.  Głównym celem klasy jest dobre  przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, a także języka angielskiego.

W cyklu kształcenia zwiększono ilość godzin z historii i geografii.  Lekcje historii wzbogacane są elementami państwa i prawa. Podczas zajęć młodzież  poznaje  m.in. historię prawa w Polsce i na świecie, znane z historii akty prawne, konstytucje, systemy  ustrojowe  oraz  drogę  Polski do demokracji.  W  celu  lepszej  realizacji programu wprowadza się na WOS-ie  poszerzoną wiedzę z szeroko rozumianych nauk społecznych i politologicznych - elementy ekonomii,  etyki,  socjologii, europeistyki.  Zagadnienia te będą również omawiane w rozszerzonym zakresie na lekcjach geografii. Ilość godzin przewidzianych w planie nauczania umożliwia proponowanie dodatkowych lekcji tematycznie zgodnych z zainteresowaniami młodzieży. Dużym zainteresowaniem  cieszą się zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Młodzież uczestniczy w rozprawach sądowych, zajęciach prowadzonych przez sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz innych pracowników organów kontroli państwowej i ochrony prawa.Klasa realizuje również treści rozszerzone z języka angielskiego , umożliwiające nie tylko bardzo dobre opanowanie języka, ale i zagadnień popularnonaukowych, co umożliwia przygotowanie do egzaminu FCE  honorowanego na całym świecie.  Realizując program tej klasy, uczniowie  zdają maturę na  wysokim  poziomie, co umożliwia  im  podejmowanie studiów  na  prestiżowych  kierunkach, np.  prawo, stosunki  międzynarodowe,  ekonomia oraz  studia na  uniwersytetach  w Anglii. Zwiększając  atrakcyjność  zajęć, klasa uczestniczy w edukacyjnych wyjazdach krajowych i zagranicznych. Wycieczki i warsztaty wzbogacane są  ogólnopolskimi i międzynarodowymi spotkaniami młodzieży. Szkoła przy realizacji programu tej klasy współpracuje z różnymi instytucjami, np. Fundacja Schumana, Fundacja Adenauera, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania młodzieży z przedstawicielami różnych środowisk: pracownikami naukowymi, ludźmi kultury i świata polityki.   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przeżyć ciekawą przygodę, dobrze przygotować się do matury i zapewnić sobie szansę na możliwość podjęcia studiów na wymarzonej uczelni.

 Oferujemy:

- warsztaty organizowane z zakresu edukacji prawnej,

- wzbogaconą wiedzę z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego,

- spotkania z ludźmi świata polityki i kultury,

- spotkania z prawnikami.

Współpracujemy z :

 - Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Schumana, Fundacją Adenauera, Fundacją Batorego, instytucjami ochrony prawa, wyższymi uczelniami.

Przedmioty rozszerzone: 

-historia

-geografia

-język angielski

Przedmioty dodatkowe:

dorobek kulturalny Polski i Europy, edukacja prawna i obywatelska

Co po maturze?

Prawo, Administracja, Stosunki międzynarodowe, Politologia, Dziennikarstwo, Socjologia, Psychologia, Studia Ekonomiczne.