V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy- szkoła średnia

Harmonogram imprez

 HARMONOGRAM

ZAJĘĆ, IMPREZ I ŚWIĄT SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

(I PÓŁROCZE)

22-27 września 2017 r.- Festiwal Nauki

28-30 września 2017 w Legnicy

do 30 września 2017 r. - Termin składania deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych.

13  października 2017 r. - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godz. 13:00

14 października 2017 r. - Dzień Edukacji Narodowej(dzień wolny od zajęć szkolnych)

 01 listopada 2017 r.- Święto Zmarłych

10 listopada 2017 r. godz.:1200  - Wieczornica Poświęcona rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2017 r.  – Dzień Odzyskania Niepodległości

16 listopada 2017 r. godz.: 1700 - Wywiadówka śródokresowa
21 listopada 2017 r. godz. 900 - Matura próbna z języka polskiego

22 listopada 2017 r. godz. 900 - Matura próbna z matematyki

23 listopada 2017 r. godz.  900 - Matura próbna z języka obcego

24 listopada 2017 r. godz.  900 - Matura próbna (przedmioty wybrane)

08  grudnia 2017 r. - Termin powiadamiania rodziców na piśmie przewidywanej ocenie niedostatecznej 

23-31 grudnia 2017 r. - Zimowa przerwa świąteczna

01 stycznia 2018 r. - Nowy Rok

06 stycznia 2018 r. -Trzech Króli  

08 stycznia 2018 r. -  Wystawienie ocen semestralnych

09 stycznia 2018 r.  godz.:1430 - Rada klasyfikacyjna

11  stycznia 2018 r. godz.1700 - Wywiadówka semestralna

12 stycznia 2018 r. - Zakończenie I semestru

9 lutego 2018 r. - Studniówka

 

15-28.01.2018 r.  - ferie zimowe

Dodatkowe dni wolne od nauki: 2,3 XI 2017; 30 IV 2018; 2 V 2018;  4,7,8 V 2018; 1 VI 2018