Uwaga!!! Konkurs na logo szkoły!!! Atrakcyjne nagrody!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2017

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy ogłasza konkurs na logo szkoły, nawiązujące do naszego patrona. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci. Przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości:

1 miejsce - 250 zł.

oraz dwa wyróżnienia, za które zostaną przyznane nagrody rzeczowe

o wartości 100 zł

 

W części dalszej zamieszczamy regulamin konkursu:

KONKURS NA LOGO SZKOŁY


ORGANIZATOR KONKURSU


1.Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest V Liceum Ogólnokształcące
  im. Jana Heweliusza w Legnicy.


CEL  I PRZEDMIOT KONKURSU


1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego z patronem szkoły
  dla V LO w Legnicy.
2.Logo wykorzystywane będzie do celów promocyjnych, reklamowych, identyfikacyjnych.
3.Konkurs trwa do 30 Listopada 2017r.


WARUNKI UCZESTNICTWA


1.W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci naszej szkoły.
2.Projekty konkursowe realizowane indywidualnie.
3.Prace konkursowe muszą być zgodne z regulaminem.
4.Uczestnik konkursu jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
5.Autor zwycięskiego projektu wyraża zgodę na bezpłatne, wieczyste użytkowanie pracy przez
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.
6.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.


FORMA WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ


1.Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: pisma, ulotki, reklama, internet.
2.Prace można wykonać w różnych technikach płaskich, łącznie z techniką komputerową.
3.Projekty powinny być wykonane na formacie A4.
4. Prace mogą być dodatkowo przekazane  w formie elektronicznej.
5.Logo powinno być łatwe do zapamiętania i identyfikować się z naszą szkołą.
6.Logo może się składać ze znaku graficznego i/lub znaku literniczego.
7.Logo nie może zawierać elementów obraźliwych, nieestetycznych.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC


1.Prace należy składać do 30 listopada 2017r. do nauczyciela plastyki – profesora Krzysztofa Makowskiego,
lub do sekretariatu szkoły

KRYTERIA OCENY

1.Projekty oceniane będą pod względem
- zgodności projektu z danymi szkoły
- oryginalności znaku
- czytelności i funkcjonalności projektu
- estetyki wykonania

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.Ogłoszenie wyników konkursu jest planowane na  grudzień 2017r.
2.Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i promocja.
3.Wyniki oficjalnie zostaną zamieszczone na stronie szkoły
 
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
dr Piotr Niemiec


,       

                                                                                                                                               


                                                                                            

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Budynek V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

    Budynek V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy